Mikroskopiranje  

Malo je u nas literature tj.gotovo je još nema gdje bi se mogle vidjeti mikroskopske karakteristike pojedinih gljiva. Amateri se tako moraju snalaziti po internetu ili tražiti po svijetu stranu literaturu , no niti tamo nema puno potrebnih podataka pogotovo ne slika . Stoga evo nekoliko vlastitih skromnih slika mikroskopiranih karakteristika nekih gljiva.Ovo je čisto zato da ako se netko igra mikroskopm kao ja ,da mu malo pomogne .

Prva gljiva je vrlo zahvalna zbog velikih cistida koje se vide i pod manjim povećanjem zato se i naziva :

1. Macrocystidia cucumis - cistide se nalaze po čitavom plodištu

osim na lamelama; pleurocistide i cheilocistide  i na stručku caulocistide .  

 2. Inocybe mixtilis - Rod inocybe vrlo je teško točno odrediti bez mikroskopa no vidi se zadebljanje na dnu stručka -miris je tzv. spermatic.Od sličnih razlikuju je spore i pleurocistide.

3. Conocybe brachypodii - makroskopski mala gljiva promjera 2 cm sa zadebljanjem na stručku koji je brazdast. Mikroskopski zanimljive cistide karakteristične za rod

4. Melanoleuca polioleuca - zanimljive cistide s kristalima na vrhu .Prilikom izrade preparata od kemijskog bojila kristali se znaju i otopiti pa se vidi gola cistida  

5. Tubaria hiemalis - prava zimska gljiva

6. Hebeloma sahariolens - prekrasan miris na karmelizirani šećer ili med i velike spore

7. Entoloma hebes -jedna od Entoloma micenoidnog oblika (sličan na rod Mycena) miris na ribe. Na vrhu klobuka vrlo šiljati špic.

8. Peziza proteana f. proteana - jedna od onih koja raste na izgorenom drvu. Osam spora u mješinice - spore su brazdaste.

9. Hohenbuehelia petaloides - Vrlo zanimljive pleurocistide koje podsjećaju na konični smrčak i cheilocistide s vrška lamela.

10. Strobilurus tenacellus - raste na češeru ovoga puta bora. Mikro razlike između njeag i S. esculentus su u cistidama. Njegiove su šiljate.

11. Strobilurus esculentus - na češeru smreke. cistide čunjaste neke i sa oksalatnim kristalima na vrhu   

12. Psilocybe subviscida - mala gljiva visine 3 cm -širine klobuka 1 cm , uvijek vlažan i mijenja zbog toga boju pri vrhu. Raste na humusu u mahovini

spore podsjećaju po obliku na limun

13. Neournula pouchetii - Novootkrivena gljiva u Hrvatskoj. Do sada 04-04-2010- nije bilo poznato da raste na našem tlu. Moram se pohvaliti da sam je prvi na našem terenu našao i determinirao to je potvrdio i moj prijetelj N.Matočec s kim me upoznao D.Balaško. Karakteristične su mješinice s 8 spora koje su pri vrhu zaobljene

14. Disciotis venosa - žilasta tavica

15. Psathyrella candoellana - zanimljive cistide

16. Agrocybe pediades- mala gljiva 2.3 cm u rastu u skupinama redovima po travnjacima 

17. Inocybe pyriodora- gljiva koja miriše intenzivno na krušku, stoga i ime

po krušci

18. Inocybe queletii- proljetna gljiva kod mene ispod cedra

19. Inocybe fibrosa-sa karakterističnim sporama

20. Inocybe cervicolor - vrlo slična i makro i mikroskopski na Inocybe bongardii obe malo i pocrvene- kad se upozna miris onda je lako I.b. na zrelo voće ili biljku tzv zmijsko grožđe- a I.c. miris na jaku plijesan

21. Pluteus phlebophorus- vrlo sitni 2-3 cm pluteus naborane površine klobuika

22. Pluteus hiatulus - isto vrlo sitni pluteus

23. Auricularia mesenterica -na drvetu 

24. Hemimycena cucullata- na bjelogorici

25. Tulostoma sp.

26. Stropharia semiglobata- raste na konjskom izmetu

27.Crucibulum laeve- vrlo sitna gljiva cca 0,5cm. 

28. Melastizia chateri-askomicet

29.Aleuria aurantia- askomicet ( str 6<)

30. Otidea onotica-(prijelaz na stranicu > 7)

31. Mycena seynii - na šišarkama bora , zanimljive stanice kožice klobuka kao pilaste, što je odlika grupe ili skcije u koju spada

32.Hemimicena angustissima-jedna u nizu teško definiranih

33.Stropharia coronilla-dolazi već u proljeće,lamele u starosti viola

34-Flammulaster denticulatus str > 8

 • caulocistidi  
  caulocistidi  
 • Inocybe mixtilis  
  Inocybe mixtilis  
 • I.m.  
  I.m.  
 • I.m.  
  I.m.  
 • I.m.  
  I.m.  
 • 2.spora  
  2.spora  
 • Conocybe brachypodii  
  Conocybe brachypodii  
 • 3  
  3  
 • cheilocistide  
  cheilocistide  
 • bazidije  
  bazidije  
 • cheilocistide  
  cheilocistide  
 • cheilocistide i spore  
  cheilocistide i spore  
 • Melanoleuca polioleuca  
  Melanoleuca polioleuca  
 • cheilocistide  
  cheilocistide  
 • cheilocistide s kristalima  
  cheilocistide s kristalima  
 • cheilocistda i spore  
  cheilocistda i spore  
 • Tubaria hiemalis  
  Tubaria hiemalis  
 • T.h. spore  
  T.h. spore  
 • T.h. cistide  
  T.h. cistide  

1
2
3
4
5
6
7
8