Gljive Poreštine  

Sve prikazane gjive snimljene su na području Poreštine . Koliko točno vrsta gljiva ima na Poreštini još nitko točno nije utvrdio.

 Moram ponoviti da slika nije jedini siguran element kojim se gljiva može determinirati pa tako ne može biti pokazatelj kojim bi potencijalni posjetitelj stranice mogao odrediti npr.svoje ubrane gljive.Isto tako moguća su greške u natpisima ispod fotografija, kao i u pravopisu.

Klikom na sliku pokazuje se i puno latinsko ime gljive

  Autor fotografija i predsjednik Društva

kontakt-brico.burgi@inet.hr

 • Boletus rhodoxanthus  
  Boletus rhodoxanthus  
 • Tremella mesenterica  
  Tremella mesenterica  
 • Trametes versicolor  
  Trametes versicolor  
 • Sepultaria sumneriana  
  Sepultaria sumneriana  
 • Sarcosphaera crassa-foto Marino  
  Sarcosphaera crassa-foto Marino  
 • Ramaria formosa  
  Ramaria formosa  
 • Suillus colinitus  
  Suillus colinitus  
 • Peziza badioconfusa  
  Peziza badioconfusa  
 • Macrolepiota procera  
  Macrolepiota procera  
 • Mycena seynii  
  Mycena seynii  
 • Mycena flavipes  
  Mycena flavipes  
 • Suillus granulatus  
  Suillus granulatus  
 • Paneolus shpinctrinus  
  Paneolus shpinctrinus  
 • Melanoleuca stridula  
  Melanoleuca stridula  
 • Melanoleuca grammopodia v.obscura-.marino  
  Melanoleuca grammopodia v.obscura-.marino  
 • Leucopaxillus macrocephalus  
  Leucopaxillus macrocephalus  
 • Leucoagaricus holosericus  
  Leucoagaricus holosericus  
 • Melanoleuca sp.  
  Melanoleuca sp.  
 • Leotia lubrica  
  Leotia lubrica  
 • Incybe rimosa  
  Incybe rimosa  

1
2
3
4