Gljive Poreštine  

 

 

 

Sve prikazane gjive snimljene su na području Poreštine . Koliko točno vrsta gljiva ima na Poreštini još nitko točno nije utvrdio.

 Moram ponoviti da slika nije jedini siguran element kojim se gljiva može determinirati pa tako ne može biti pokazatelj kojim bi potencijalni posjetitelj stranice mogao odrediti npr.svoje ubrane gljive.Isto tako moguća su greške u natpisima ispod fotografija, kao i u pravopisu.

 • Macrolepiota procera  
  Macrolepiota procera  
 • Macrolepiota mastoidea  
  Macrolepiota mastoidea  
 • Macrolepiota konradii  
  Macrolepiota konradii  
 • Macrolepiota excoriata  
  Macrolepiota excoriata  
 • Lepiota aspera  
  Lepiota aspera  
 • Lepiota clypeolaria  
  Lepiota clypeolaria  
 • Lactarius sanguifluus  
  Lactarius sanguifluus  
 • Lactarius semisanguifluus  
  Lactarius semisanguifluus  
 • Lactarius vellereus  
  Lactarius vellereus  
 • Lactarius zonarius  
  Lactarius zonarius  
 • Lactarius flavidus  
  Lactarius flavidus  
 • calocybe gambosa  
  calocybe gambosa  
 • Cantharellus lutescens  
  Cantharellus lutescens  
 • Hygrophorus russula  
  Hygrophorus russula  
 • Hygrophorus penarius  
  Hygrophorus penarius  
 • Hygrophorus niveus  
  Hygrophorus niveus  
 • Hygrocybe conica  
  Hygrocybe conica  
 • Hygrocybe citrina  
  Hygrocybe citrina  
 • Hydnum repandum  
  Hydnum repandum  
 • Hebeloma sinapisans  
  Hebeloma sinapisans  

1
2
3
4