Rast gljiva  

Zanimljivo je da gljive ovisno o vrsti , rastu na određenom staništu. U šumi , na livadi, na stablu, na polju pa i na drugim živim bićima pa tako i na samim gljivama. Isto tako rasti mogu : pojedinačno , u grupama , u redovima i krugovima. Čest je slučaj da raste više različitih gljiva zajedno , sasvim blizu jedna drugoj.To je važno jer se tada uz jestivu može nepažnjom ubrati i otrovna. 

Na prvoj slici vidi se kako je uz mladi vrganj rasla i otrovna panterka.

 Slijedeći primjer je kako u grupi mednjača raste otrovna sumporača. Osim na panjevima mednjača može rasti i na vrlo trulim komadima drveta pa se čini kao da raste iz zemlje. Uz mednjače lako može rasti i ZELENA PUPAVKA , u tom slučaju neopreznost bi bila kobna.

 Neka vrste rastu i u krugovima. takvi krugovi svake godine su sve širi i širi , navodno mogu biti široki i do sto metara. Tada se čini da gljive rastu u redovima.Najpoznatije gljive koje rastu u krugovima u Istri sigurno su martinčice i đurđevače.I u te krugove mogu se umiješati i druge gljive.Kao što se i u polukrug martinčica umiješala jedna krasnica.

Postoji i nepisano pravilo da neke gljive nikad ne rastu same. To se kaže i za sunčanice, evo ih na fotografiji u mnogobrojnijoj grupi.

Gljive masovno rastu i na drvetu. Tu su primjeri sumporače, mednjače i jetrenka koja tek izviruje iz panja.

 • Panterka među vrganjima  
  Panterka među vrganjima  
 • Sumporača u mednjačama  
  Sumporača u mednjačama  
 • Mednjača i sumporača  
  Mednjača i sumporača  
 • U krugu  
  U krugu  
 • Polukrug martinčica  
  Polukrug martinčica  
 • Grupa sunčanica  
  Grupa sunčanica  
 • Sumporače  
  Sumporače  
 • Mednjače stare  
  Mednjače stare  
 • Mednjače mlade  
  Mednjače mlade  
 • Fistulina hepatica  
  Fistulina hepatica  

1